ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640340
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020129
รหัส Obec 6 หลัก :
  640340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านใหญ่
ตำบล :
  พนม
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  098-680-9131
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหญ่


นางสาววาสนา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน