ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำวราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640341
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  640341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดถ้ำวราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattumwararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหลังถ้ำ
ตำบล :
  คลองศก
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  0899705245
โทรสาร :
  077380211
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ตุลาคม 2485
อีเมล์ :
  watthamschool92@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดถ้ำวราราม


นายปณิธาน เรืองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำวราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน