ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640342
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020115
รหัส Obec 6 หลัก :
  640342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสองพี่น้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSONGPEENONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสองพี่น้อง
ตำบล :
  คลองศก
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  0987272196
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2479
อีเมล์ :
  yuphaphanmee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองศก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:50:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง


นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2