ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขานาใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640343
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  640343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขานาใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaonanai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขานาใน
ตำบล :
  ต้นยวน
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077302100
โทรสาร :
  077302100
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  nanai48@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นยวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2562 เวลา 21:15:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขานาใน


นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานาใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน