ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำปาทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640344
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020117
รหัส Obec 6 หลัก :
  640344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจำปาทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjumpatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านจำปาทอง
ตำบล :
  ต้นยวน
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077380205
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  banjumpatong@jt11.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นยวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 18:35:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจำปาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน