ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640348
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020120
รหัส Obec 6 หลัก :
  640348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดปากตรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADPAKTRANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากตรัง
ตำบล :
  ต้นยวน
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077397258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 08:56:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง


นายวิสัณห์ พาหะมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน