ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นยวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640350
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  640350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นยวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantonyoun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางเตย
ตำบล :
  คลองชะอุ่น
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077954343
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2518
อีเมล์ :
  bantonyoun@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองชะอุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นยวน


ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ศรีเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นยวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน