ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640351
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  640351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbanghin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางหิน
ตำบล :
  คลองชะอุ่น
อำเภอ :
  พนม
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84250
โทรศัพท์ :
  077398138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พนม1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองชะอุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15:51:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางหิน


นายเอกวิทย์ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน