ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบนไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640395
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  640395
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบนไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbonraischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบนไร่
ตำบล :
  ตะปาน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077401026
โทรสาร :
  077401026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2512
อีเมล์ :
  banbonrai01@hotmil.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15:46:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบนไร่


ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย มีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน