ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640396
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  640396
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยทรายขาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huai Sai Khao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยทรายขาว
ตำบล :
  ตะปาน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2529
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2 (ตาปี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  57 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 09:35:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว


นางพิศมัย จินดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน