ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปลายคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640397
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  640397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปลายคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banplaykhong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปลายคลอง
ตำบล :
  ตะปาน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077927423
โทรสาร :
  077927491
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปลายคลอง


นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน