ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แขก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640398
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  640398
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แขก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekhaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแม่แขก
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077401216
โทรสาร :
  077401216
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.๒๔๖๒
อีเมล์ :
  banmaekhaek2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แขก


นายสุรวุฒิ แก้วโรย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แขก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน