ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสหกรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640399
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  640399
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสหกรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBansahakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสหกรณ์
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077-380217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  sahakorn2556@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2 (ตาปี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  47 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสหกรณ์


นางกฤตลักษณ์ รัตนเหมากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสหกรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน