ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาวงศาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640400
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  640400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประชาวงศาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPRACHAWONGSARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกรูด
ตำบล :
  กรูด
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077401195
โทรสาร :
  077401195
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 2 (ตาปี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:58:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประชาวงศาราม


นางสาวจันทวดี เหล่าเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน