ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640401
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  640401
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watratbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตะปาน
ตำบล :
  ตะปาน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077927494
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พฤษภาคม 2474
อีเมล์ :
  ratbumg2010@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะปาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:22:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง


นางจันทร์ทิพย์ อาจกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน