ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640405
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  640405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านราษฎร์ประสานจิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   BANRADPRASANJIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสะพานมอส
ตำบล :
  บางงอน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077962330
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/06/2527
อีเมล์ :
  b_r_p_s_j_02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางงอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต


นายประจวบ ปานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน