ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเกษมบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640406
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  640406
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเกษมบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKASEMBUMRUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านขนาย
ตำบล :
  บางงอน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077319961
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  watkasembumrung_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางงอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 23:58:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเกษมบำรุง


นางสาวอดิพร อินทบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษมบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน