ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำรอบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640407
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020178
รหัส Obec 6 หลัก :
  640407
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำรอบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNAMROB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านน้ำรอบ
ตำบล :
  น้ำรอบ
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  087-4636189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2451
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.น้ำรอบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09:45:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำรอบ


นางสาวจาริยา มินทการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำรอบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน