ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัษฎาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640409
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020184
รหัส Obec 6 หลัก :
  640409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรัษฎาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADRATSADARRAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเงิน
ตำบล :
  บางงอน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077931260
โทรสาร :
  077931260
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มกราคม 2474
อีเมล์ :
  rassada_02@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางงอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:37:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรัษฎาราม


นางนฤมล เยาว์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัษฎาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน