ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640412
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  640412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannakor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาค้อ
ตำบล :
  ท่าสะท้อน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077294262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  Bannakor.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:01:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาค้อ


นางสาวอุไรวรรณ พูลสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน