ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640414
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  640414
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongjok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  ท่าสะท้อน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077313882
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 12:25:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอก


นางสาวณิชรัตน์ รักษายศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน