ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640416
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  640416
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสันติคีรีรมย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsantikirirom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาหัวควาย
ตำบล :
  เขาหัวควาย
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077319627
โทรสาร :
  077319627
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2481
อีเมล์ :
  samutchan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาหัวควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:49:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์


นายอำนาจ ปานนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน