ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640418
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020199
รหัส Obec 6 หลัก :
  640418
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาศรีวิชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadkhoawsrewichai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหัวเขา
ตำบล :
  ศรีวิชัย
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077491240
โทรสาร :
  077491240
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2473
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีวิชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:21:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย


นายยุทธนา บ้วนเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน