ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตรีธาราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640419
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020197
รหัส Obec 6 หลัก :
  640419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตรีธาราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTREETARARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบางในบ้าน
ตำบล :
  ลีเล็ด
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077491242
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  wattreetararam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลีเล็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:02:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตรีธาราราม


นางจิราพร มีเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีธาราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน