ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางพลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640420
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  640420
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางพลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WADBANGPLA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบางพลา
ตำบล :
  ลีเล็ด
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077300093
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/09/2405
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลีเล็ด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางพลา


นายสุมิตร นิลอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน