ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640422
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  640422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าตลิ่งชัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthatalingchan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าตลิ่งชัน
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077319750
โทรสาร :
  077319750
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  watthatalingchan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน


นายสมโพช พรหมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน