ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640425
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020203
รหัส Obec 6 หลัก :
  640425
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGNGAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านยางงาม
ตำบล :
  หนองไทร
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077253240
โทรสาร :
  077253240
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางงาม


นายวินัย บุญช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน