ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640427
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020191
รหัส Obec 6 หลัก :
  640427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsaphang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสระพัง
ตำบล :
  พุนพิน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077253362
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิ.ย. 2476
อีเมล์ :
  watsaphang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พุนพิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13:13:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระพัง


นายสุธรรม สังข์เรียง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน