ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640428
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020188
รหัส Obec 6 หลัก :
  640428
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าม่วง
ตำบล :
  บางมะเดื่อ
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077443325
โทรสาร :
  077443325
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2517
อีเมล์ :
  banthamuang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางมะเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:00:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าม่วง


นายสมหมาย ชูอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน