ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640432
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020186
รหัส Obec 6 หลัก :
  640432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจันทร์ประดิษฐาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjanphradittharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหาดมุ่ย
ตำบล :
  บางเดือน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077443039
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ก.ค. 2461
อีเมล์ :
  school.84020186@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเดือน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 08:42:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม


นายนิพนธ์ ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน