ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640435
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020195
รหัส Obec 6 หลัก :
  640435
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Huaykruad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยกรวด
ตำบล :
  มะลวน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077300021
โทรสาร :
  077300021
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  thanit_dare@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะลวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยกรวด


นายสุทิน พงษ์ธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน