ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640438
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020205
รหัส Obec 6 หลัก :
  640438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATHAUTAEY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหัวเตย
ตำบล :
  หัวเตย
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077441223
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 4 (ศรีวิชัย)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11:27:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวเตย


นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน