ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640439
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  640439
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  LAEMPHAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนแฝก
ตำบล :
  มะลวน
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077380697
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2454
อีเมล์ :
  janpenpr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 22:17:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมไผ่


นางจิระพรรณ บุญช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน