ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640441
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  640441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannayai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าโรงช้าง
ตำบล :
  ท่าโรงช้าง
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077357199
โทรสาร :
  077357199
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:25:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาใหญ่


นางสาวนพรัตน์ ตรียวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน