ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640442
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020201
รหัส Obec 6 หลัก :
  640442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Angthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านอ่างทอง
ตำบล :
  หนองไทร
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077318763
โทรสาร :
  077318763
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฏาคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 19:42:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างทอง


นายสุรสิทธิ์ ชูจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน