ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาคาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640444
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  640444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาคาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wasnakavas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหัวไทร
ตำบล :
  ท่าโรงช้าง
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  077357238
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2456
อีเมล์ :
  nakarvas2556@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10:35:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาคาวาสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน