ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640446
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020202
รหัส Obec 6 หลัก :
  640446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านนาทราย
ตำบล :
  หนองไทร
อำเภอ :
  พุนพิน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84130
โทรศัพท์ :
  086 4708557
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 กรกฎาคม 2454
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พุนพิน2(ตาปี)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:04:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไทร


นางจุรีย์พร ชูชนะกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน