ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตาขุน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640487
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020103
รหัส Obec 6 หลัก :
  640487
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตาขุน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Takhun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตาขุน
ตำบล :
  เขาวง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2463
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านตาขุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนตาขุน


นายภูริพัฒน์ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนตาขุน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน