ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640488
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020104
รหัส Obec 6 หลัก :
  640488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านช่องไม้งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchongmaingarm
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านกม.53
ตำบล :
  เขาวง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077380197
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  chomo16_126@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:33:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม


นางสาวศิราพร ช่วยชะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไม้งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน