ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640494
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  640494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชี่ยวขวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchiewkhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเชี่ยวขวาน
ตำบล :
  พรุไทย
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  0817875941
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  mangluk038@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรุไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 17:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน


นางจุรีย์พร นิลสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน