ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพรุศรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640497
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  640497
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพรุศรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadprusri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพรุศรี
ตำบล :
  พรุไทย
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077929024
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ต.ค. 2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พรุไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09:49:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพรุศรี


นางณัฎฐ์ชุดา ทองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุศรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน