ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640498
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  640498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาเทพพิทักษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBANKHAOTHAPPITAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเขาเทพทิทักษ์
ตำบล :
  เขาพัง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077380199
โทรสาร :
  077380199
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2472
อีเมล์ :
  supawadee11@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาพัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:55:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์


นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน