ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640500
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  640500
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเชี่ยวหลาน
ตำบล :
  เขาพัง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077346111
โทรสาร :
  077346111
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  phattana2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเชี่ยวหลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 10:54:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพัฒนา


นางสาวพิมศรัณย์ นาคพังกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน