ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพัฒนา 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640501
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  640501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพัฒนา 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpattana2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเชี่ยวหลาน
ตำบล :
  เขาพัง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077346117
โทรสาร :
  077346117
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/6/2527
อีเมล์ :
  banpattana2school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาพัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 16:29:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพัฒนา 2


นายฐิติพร สุทธิจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน