ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพะแสง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640502
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  640502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพะแสง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphasaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านวัดพะแสง
ตำบล :
  พะแสง
อำเภอ :
  บ้านตาขุน
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84230
โทรศัพท์ :
  077319323
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  wps-school@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านตาขุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พะแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 11:15:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพะแสง


นางนันทินี ลายสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะแสง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน