ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640529
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020210
รหัส Obec 6 หลัก :
  640529
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชี่ยวเฟือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bancheawfeang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเชี่ยวขวัญ
ตำบล :
  ตะกุกเหนือ
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  077292168
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   16 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง


นางเนตรนภาพร ฤกษ์อุไร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน