ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640530
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020206
รหัส Obec 6 หลัก :
  640530
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชี่ยวมะปราง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchiewmaprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเชี่ยวมะปราง
ตำบล :
  ตะกุกใต้
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  077954387
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/06/2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดีสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13:33:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง


นางดวงรัตน์ คงขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน