ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640531
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020211
รหัส Obec 6 หลัก :
  640531
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่านหญิงวิภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantanyingwipa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่านหญิงวิภา
ตำบล :
  ตะกุกเหนือ
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84180
โทรศัพท์ :
  077313940
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:52:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา


นายมนิตย์ จันทร์ฝาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน