ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640532
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020207
รหัส Obec 6 หลัก :
  640532
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์พนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHOPHANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโพธิ์พนา
ตำบล :
  ตะกุกใต้
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  081-0890466
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/01/2538
อีเมล์ :
  phopanaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:49:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา


นายชโลธร สังครุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์พนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน