ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผักแว่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1084640533
รหัส Smis 8 หลัก :
  84020208
รหัส Obec 6 หลัก :
  640533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังผักแว่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangpakwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านวังผักแว่น
ตำบล :
  ตะกุกใต้
อำเภอ :
  วิภาวดี
จังหวัด :
  สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  84370
โทรศัพท์ :
  077954389
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  pukwan2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิภาวดีสัมพันธ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะกุกใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังผักแว่น


นายสมพร พรหมหีต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผักแว่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน